Koristi naše dragoceno iskustvo

Naše iskustvo u savetovanju na daljinu nam je pokazalo da ova vrsta savetovanja predstavlja dragocenu vrstu pomoći za sve one koji žive daleko, često putuju ili žive u mestima u kojima ne mogu pronaći psihologa.

Individualno psihološko savetovanje

Mnogi ljudi danas žive teško. Suočeni sa brojnim i velikim izazovima koje savremeni život stavlja pred čoveka većina reaguje neadekvatno. Tako umesto da rešavaju probleme oni sopstveni život dodatno komplikuju i sve dublje se zapliću u mrežu psiholoških, emocionalnih i međuljudskih teškoća.

Sve ovo se odnosi kako na naš život u porodici tako i na naše prijateljske, poslovne i druge odnose i veze. Kada problemi traju predugo oni ozbiljno narušavaju naše psihičko i telesno zdravlje.

Razvijamo depresiju, stres, imamo manjak energije, dolazi i do psihosomatskih oboljenja kao npr. čir i ostale bolesti digestivnog sistema, migrena, hipertenzija, dijabetes, reumatske bolesti, bolesti štitne žlezde i druge. Ponekad dolazi i do poremećenog ponašanja udruženog sa fiziološkim smetnjama i telesnim faktorima ( neurotski poremećaj apetita – anoreksija i bulimija, poremećaji spavanja, poremećaji u polnom životu, poremećaji navika i bolesti zavisnosti).

Savetovanje pruža ohrabrenje i smernice onima koji se suočavaju sa životnim teškoćama, razočaranjima i krizom u različitim odnosima i životnim situacijama.

Kroz individualnu psihoterapiju pomažemo Vam  da na efikasniji način izađete na kraj sa problemima življenja, unutrašnjim i međuljudskim konfliktima i iskrivljenim emocijama. Kroz naše individualno savetovanje upoznaćete bolje sebe, te iz krizne situacije izaći mudriji i jači, sa delotvornijim pristupom problemima.Osim toga pomažemo i u rešavanju tenzija i poboljšanju komunikacije.