Da li mi je suđeno da budem sam(a)?

Izgleda da je čovek po svojoj prirodi zavisno biće. Potreba da se “oslanjamo” na nekoga, pa čak i da zavisimo od nekoga položena je u nama od rođenja i prati nas celog života. Jednostavno nismo stvoreni da živimo sami, čovek je društveno biće i stoga sklon zavisnosti od drugih.

Autor:' Sanja Latinčić, dipl. psiholog - objavljen 6 November 2014

Tags: , , , , , , ,

Da li je ljubav putem interneta varka?

Da li je ljubav putem interneta varka?

Skeptici smatraju da o ljubavi ne može biti govora, jer navodno "zaljubljeni" ne znaju ko se stvarno nalazi s druge strane ekrana. Bez obzira na frekvenciju poruka i pisama, sve što vidimo i znamo o osobi s druge strane ekrana je njegova ili njezina poruka. Za većinu, ljubav preko ovog medija nije stvarna. Smatraju da su osjećaji koji se bude, rezultat mašte i vešto sklopljenih fraza. Jer, ne možemo se stvarno zaljubiti bez vizualnog i audio podsticaja, tj. bez fizičke prisutnosti. Da li je baš tako?

Autor:' Nataša Nedeljković, kouč - objavljen 17 October 2014

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Osamostaljivanje - preduslov uspešne veze sa partnerom

Kada i kako početi samostalan život ?

Započeti samostalan život i uz to, zavisno od okolnosti, napustiti i roditeljski dom - nije jednostavno. To je velika odluka za mladog čoveka, koja unosi značajne promene i u njegov život i u život njegovih roditelja.

Autor:' Sanja Latinčić, dipl. psiholog - objavljen 22 September 2014

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Kako izabrati emotivnog partnera?

Na pitanje kakva ljubavna veza treba da bude ne postoji jedan tačan odgovor. Ne postoje norme za ljubav. Dobra veza je ona u kojoj su oba partnera zadovoljna i mogu da budu to što jesu.Da bismo izabrali partnera koji nam odgovara potrebno je da znamo šta je to što nama odgovara, šta nam treba i šta nam je važno.

Autor:' Nataša Nedeljković, life couch - objavljen 26 August 2014

Tags: , , , , , , , , ,

Lepo piši i ostavi dobar prvi utisak

Nova pismenost - internet pismenost

Značenje pojma pismenosti tokom istorije se menjalo. Ovo je bilo uslovljeno razvojem društva. Vladavina rukopisne forme je zahtevala uglavnom osnovnu pismenost (čitanje i pisanje). Ali sa razvojem modernih načina komunikacije i informisanja pojavljuju se pojmovi digitalna pismenost (sposobnost upotrebe novih tehnologija) i medijska pismenost (sposobnost razmene informacija putem medija).

Autor:' Sanja Latinčić, diplomirani psiholog - objavljen 24 July 2014

Tags: , , , , , , , ,

KRIZA I NJENO PREVAZILAŽENJE

Prema definiciji kriza je dogadjaj koji remeti psihičku ravnotežu osobe. To je svaka ugrožavajuća situacija u kojoj se individua ne snalazi i za koju nema adekvatan repertoar ponašanja, dakle nema uhodan mehanizam suprotstavljanja. Kriza je uvek vezana za osećaj patnje. Ona se, donekle, može izjednačiti sa stresom, jer oba pojma podrazumevaju psihičko stanje koje je posledica iznenadnog i nepovoljnog dogadjaja. 

Autor:' Sanja Latinčić, magistar psihologije - objavljen 27 May 2014

Tags: , , , , , , , , , ,

Muško-ženski odnosi - iz ugla psihologa

Šta žele muškarci, a šta žene?

Muškarci ne trpe nepoštovanje. U stanju su da pređu i preko toga da ih ne volite, ali manjak poštovanja nikako ne prihvataju. Stalo im je do toga da ih žena poštuje i podržava, kako privatno tako i javno.

Autor:' Sanja Latinčić, psiholog - objavljen 24 February 2014

Tags: , , , , , , , ,

DA LI SU DANAŠNJI MUŠKARCI “SMOTANI”? (jedan drugačiji pristup)

U poslednje vreme često možemo da čujemo kako su današnji muškarci nekako smušeni, nesigurni u ophodjenju sa nežnijim polom i bez inicijative. Ova konstatacija nije od juče, već nekih 10 - ak i više godina unazad slušamo o ovome. Kada površno pogledamo današnje muško - ženske odnose zaista i izgleda tako. Ipak, želim da se malo dublje pozabavim ovim pitanjem i da sa vama podelim svoje gledanje na ovu pojavu.

Autor:' Sanja Latinčić, psiholog - objavljen 3 February 2014

Tags: , , , , , , ,

Velika Tajna - BRAK

"No kao što se Crkva pokorava Hristu, tako i žene u svemu svojim muževima." (Ef. 5,24)

Autor:' Nataša Nedeljković - objavljen 10 December 2013

Tags: , , , , , , ,

Brak - Da ili NE?

Sve češće čujemo da je porodica u krizi i da su mladi ljudi postali sebični i nespremni da se predaju izazovu zajedničkog, bračnog zivota. Šta ove izjave suštinski znače i na koje pojave nam ukazuju? Šta se to značajno promenilo u svesti i stilu života savremenog mladog čoveka, u odnosu na generacije njegovih roditelja ili baka i deka?

Zašto se danas maldi sve teže i kasnije odlučuju na brak i zašto ga teže očuvaju od svojih predaka? 

Pogledajmo, najpre, malo statistiku. Šta nam ona govori? U Srbiji, prema zvaničnom saopštenju Republičkog zavoda za statistiku, kada uporedimo demografske podatke popisa iz 2002. i 2011. godine uočavamo sledece: negativnu stopu rasta stanovništva, negativan prirodni priraštaj, porast broja stanovnika starijih od 65 godina a pad onih mladjih od 15 godina. Stopa radjanja je ispod praga proste reprodukcije i u stalnom je padu (za dati period sa 1,6 na 1,4 deteta po ženi), broj sklopljenih brakova je opao, a broj razvoda u odnosu na nove brakove porastao. Starost mladenaca je u proseku sve veća, pa se na brak u 20-tim godinama  odlučuje za oko 40 % manje mladića i devojaka danas nego pre 10 godina. Prosečna starost mlade u Srbiji je 30 godina, a mladoženje 33!

 U zemljama  Evroposke unije ova statistika je jos vise poražavajuća. Do te mere da u nekim od ovih zemalja većinu rodjene dece čine ona rodjena iz vanbračnih zajednica.

Autor:' Sanja Latinčić - objavljen 18 November 2013

Tags: , ,

1 2 3 4