Uslovi korišćenja

Paragraf 1: Značenje

Definicije korišćene u korisničkom ugovoru imaju sledeće značenje:
 • Provodadžija podrazumeva Internet stranicu sa uslugom pretraživanja i ostvarivanja kontakata.
 • Korišćenje usluga Provodadžija se naplaćuje.
 • Korisnik podrazumeva jednog ili sve korisnike Internet usluge Provodadžija koji su se pretplatili na korišćenje našeg sajta.

Paragraf 2: Pristup i registrovanje

 • Korisnik snosi potpunu odgovornost za opremu (kompjuter, software, sisteme komunikacije, itd.), koji omogućavaju korisćenje usluga. Isto važi i za eventualne takse oko telekomunikacije.
 • Korisnik garantuje da su svi dati podaci, pri registraciji, tačni i ispravni tj. da je korisnik zaista ta osoba za koju se predstavlja.
 • Ako korisnik distribuiše ili koristi informacije na neki drugi nedozvoljen način, Provodadžija ima pravo da automatski i bez prethodnog upozorenja zatvori korisnikov nalog.
 • Korisnik je odgovoran za korišćenje svojih ličnih podataka od strane drugih lica, kao i za aktivitete ili izjave koje dolaze sa korisnikovog naloga bez obzira da li su tačne ili ne.
 • Provodadžija zadržava pravo da zatvori korisnikov nalog ukoliko usluga nije bila korišćena tokom šest ili više meseci. Datum zatvaranja se utvrđuje na osnovu datuma kada je korisnik zadnji put bio prijavljen na sistemu.

Paragraf 3: Korišćenje Provodadžije

Nakon uplate korisnik dobija pravo na korišćenje usluga Provodadžije. To podrazumeva sledeća pravila:
 • Korisnik ne sme koristiti usluge Provodadžije za poslovne ili komercijalne ciljeve.
 • Korisnik ne sme koristiti Provodadžiju, da bi dao ili širio komentare ili sadržaj koji krši prava drugih osoba.
 • Korisnik prihvata da lični podaci ostaju skriveni na Provodadžiji, (ime, adresa elektronska pošte, poštanska adresa, telefonski broj, itd.), sve dok korisnik ne odobri da ove informacije budu prosleđene nekoj drugoj osobi na sajtu.
 • Korisnik prihvata pravilo da se ne smeju davati, širiti ili slati bilo kakve informacije ili sadržaj, koji bi dovele do smetnji u normalnom korišćenju sajta.
 • Korisnik ne sme davati informacije koje sadrže linkove drugih Internet stranica.
U situaciji da korisnik krši jednu ili više gore navedenih uslova, Provodadžija ima pravo da zatvori njegov korisnički nalog, da izbriše poruke ili sadržaj nedozvoljenog tipa. Takođe, sajt ima pravo da spreči dalje širenje i slanje poruka od datog korisnika, privremeno mu blokira prilaz korisničkim uslugama bez da korisnik ima pravo da traži bilo kakvu kompenzaciju ili vraćanje članarine. Gore navedeno je u skladu sa uslovima pri ukidanju članstva.

Paragraf 4: Cene i uslovi plaćanja

 • Korišćenje usluga Provodadžije podrazumeva da je korisnik punoletan (18 godina).
 • Cene, važeće takse i uslovi plaćanja su te koje se u trenutku korišćenja nalaze na stranici ili one koje su zadnji put bile dostupne.
 • Za plaćanje članarine, koja je na mesečnom nivou, koristi se PayPal za članove van Republike Srbiije i uplatnica za članove iz matice. Svi detalji u vezi transfera su dostupni u ličnom kutku.
 • Uplata članarine je na mesečnom nivou i iznosi 350 RSD, na šestomesečnom nivou 1.750 RSD i na godišnjem nivou 3.150 RSD.
 • Provodadžija ti garantuje da ukoliko nakon šest meseci ne pronađeš srodnu dušu, dobijaš gratis pola godine besplatnog učlanjenja.

Paragraf 5: Anonimnost

 • Provodadžija vam garantuje potpunu diskreciju. To znači da je Vaš identitet u potpunosti nevidljiv za ostale korisnike, dok sami ne odlučite da ga razotkrijete sa osobama sa kojima želite da stupite u kontakt.
 • Vi možete svo vreme da budete anonimni, a da i dalje komunicirate sa ostalim korisnicima. Sami birate koje podatke želite da objavite pojedinim korisnicima (npr. vaše slike ili mesto u kome živite).
 • Provodadžija daje mogućnost da korisnik isključivo vidi profile onih korisnika koje mu mi predložimo kao odgovarajuće.

Paragraf 6: Autorsko pravo

 • Zabranjeno je koristiti i kopirati zaštitni znak, logo, grafiku, animaciju i tekst koji se prikazuje na Provodadžiji. Ako korisnik prekrši ovaj uslov automatski se ukida njegov nalog i Provodadžija ima pravo da sudski goni korisnika.

Paragraf 7: Raskidanje članstva

 • Korisnik može u svakom trenutku da prekine članstvo kod Provodadžija.com bez obrazloženja, tako što će pod svojim profilom popuniti formular. Ako korisnikovo članstvo još nije isteklo, a on ipak želi da ga prekine, plaćena članarina se ne vraća.
 • Pod profilom korisnik može da stavi članstvo na stand by (da bude pasivan član). Pasivno članstvo može da bude aktivirano na mesečnom nivou, a najduže može da traje šest meseci. Ako se članstvo/nalog ne aktivira nakon šest meseci, Provodadžija automatski zatvara nalog.
 • Putem elektronske pošte korisniku će biti potvrđeno ukidanje članstva kod Provodadzije. Podaci o korisniku se automatski brišu tri meseca nakon iščlanjenja.

Paragraf 8: Odgovornost i garancije

 • Korisnik ima potpunu odgovornost za informacije koje daje o sebi i drugima. Zato nema pravo da traži odštetu za uvredu ili oskrnavljenje njegovoga imidža, ako su mu lični podaci korišćeni u skladu sa uslovima sajta.
 • Provodadžija ne odgovara za posledice neiskrenosti u podacima od strane drugih korisnika ili samog korisnika.
 • Provodadžija ne snosi odgovornost ako treće lice na nedozvoljen način dođe do ličnih podaka korisnika (npr. ako hakeri na nedozvoljen način dobiju pristup data bazi podataka).
 • Provodadžija ne odgovara ako usluge na sajtu nisu uvek dostupne (usled pogoršanja mogućnosti pristupa stranici zbog više sile, kao što je nestanak struje).