Viewing entries tagged with 'Brak'

Velika Tajna - BRAK

"No kao što se Crkva pokorava Hristu, tako i žene u svemu svojim muževima." (Ef. 5,24)

Autor:' Nataša Nedeljković - objavljen 10 December 2013

Tags: , , , , , , ,

Brak - Da ili NE?

Sve češće čujemo da je porodica u krizi i da su mladi ljudi postali sebični i nespremni da se predaju izazovu zajedničkog, bračnog zivota. Šta ove izjave suštinski znače i na koje pojave nam ukazuju? Šta se to značajno promenilo u svesti i stilu života savremenog mladog čoveka, u odnosu na generacije njegovih roditelja ili baka i deka?

Zašto se danas maldi sve teže i kasnije odlučuju na brak i zašto ga teže očuvaju od svojih predaka? 

Pogledajmo, najpre, malo statistiku. Šta nam ona govori? U Srbiji, prema zvaničnom saopštenju Republičkog zavoda za statistiku, kada uporedimo demografske podatke popisa iz 2002. i 2011. godine uočavamo sledece: negativnu stopu rasta stanovništva, negativan prirodni priraštaj, porast broja stanovnika starijih od 65 godina a pad onih mladjih od 15 godina. Stopa radjanja je ispod praga proste reprodukcije i u stalnom je padu (za dati period sa 1,6 na 1,4 deteta po ženi), broj sklopljenih brakova je opao, a broj razvoda u odnosu na nove brakove porastao. Starost mladenaca je u proseku sve veća, pa se na brak u 20-tim godinama  odlučuje za oko 40 % manje mladića i devojaka danas nego pre 10 godina. Prosečna starost mlade u Srbiji je 30 godina, a mladoženje 33!

 U zemljama  Evroposke unije ova statistika je jos vise poražavajuća. Do te mere da u nekim od ovih zemalja većinu rodjene dece čine ona rodjena iz vanbračnih zajednica.

Autor:' Sanja Latinčić - objavljen 18 November 2013

Tags: , ,

Prevara- beg od pravog problema

Šta navodi ljude na prevaru i da li su joj više skloni muškarci ili žene? Zbog čega je ona jedina neoprostiva stvar u vezi? Postoji li tzv. virtuelna prevara?

Autor:' Andrijana Obradović - objavljen 15 July 2013

Tags: , , , ,

Ljubav u poznim godinama

Vreme je da sa spiska precrtamo još jednu zabludu, da ne kažem predrasudu, kada je reč o ljubavi. Ne vezuje se samo za mladost ili najsnažnije, zrelo doba. Ona je moguća i u poznim godinama i tada nam pruža osećaj svemoći i neverovatne energije.

Autor:' Andrijana Obradović - objavljen 21 June 2013

Tags: , , , ,

Prijateljstvo nakon raskida?

Jedan od najtežih trenutaka u životu je raskid veze ili razvod. Tada se suočavamo sa potpuno novim poglavljem, u kome sa dosta snage i volje treba da krenemo dalje. Takva tranzitna faza nije nimalo jednostavna, a osoba sa kojom smo do juče sve delili, više nije pored nas.

Autor:' Andrijana Obradović - objavljen 28 May 2013

Tags: , , , , , ,

Kako imati uspešan brak?

Kako imati uspešan brak?

Postoji li idealan odnos na duže staze, tačnije za ceo život? Da li partneri mogu da imaju uspešan brak u kriznom vremenu, prepunom iskušenja? Svi se mi svakodnevno borimo sa izazovima, koji nam nameće spoljni svet. Nekada se dešava da pod uticajem spoljnih faktora nesvesno počnemo da narušavamo dotadašnje stabilne porodične odnose. Teško je distancirati se od svakodnevnih problema i uvek imati dovoljnu količinu strpljenja i razumevanja za okolinu. Mi smo samo obični ljudi, koji u svakodnevnom životu greše, i uče se na vlastitom ili tuđem iskustvu.

Autor:' Andrijana Obradović - objavljen 2 May 2013

Tags: , , , , ,